Der er valgt en flad organisationsplan. Der er ikke tale om en forening, men om et samarbejde om i fællesskab at planlægge og afvikle en lokal golfturnering med tilhørende arrangementer. Alle fire medlemmer bidrager med det, vi hver især kan tilbyde, og vi har besluttet en ansvarsfordeling således: