Varsling

Årsmøde 2018 Golf ved Limfjorden

Dagsorden      

tirsdag den 2. oktober kl. ca. 14:00 i Harre Vig Golfcafè:

 

Pkt. 1: Velkomst og valg af dirigent      Valgt blev Inglev Jensen Harre Vig golfklub              

Pkt. 2: Årsberetning   Beretning aflagt af Jørgen Staugstrup, ingen spørgsmål                 

Pkt. 3: Turneringsberetning  aflagt af Kristian Andersen, ingenm spørgsmål                  

Pkt. 4: Regnskab sæson 2018    Aflagt af Kjeld Sørensen, ingen spørgsmål                

Pkt. 5: Budgetoverslag 2019      Afagt af Kjeld Sørensen, ingen spørgsmål              

Pkt. 6: Ændringer til turneringsbetingelser
            Tillæg af april 2018 skrives ind i betingelserne, turneringsbestenmmelser er tilrettet

Pkt. 7: Indkomne forslag
            Der modtages forslag fra klubberne og spillerne, der var forslag fra klubberne angående ændring af HCP i c og d rækkerne, ligesom enb anden spilform for d- rækken var ønskelig. Turneringsudvalget har efterfælgende besluttet af fastholde HCP grænserne, men godkendt at D-rækken forsøgsvis i 2019 spilelr anderledes, jfr. her turneringsbetingelser.

Pkt. 8: Valg til komité     Kristian Andersen og Jørgen Staugstrup ønskede ikke at fortsætte i turneringsudvalget. Nye blev Inglev Jensen Harrevig Golfklub og Anders M. Christensen Skive Golfklub               

Pkt. 9: Eventuelt
           Herunder drøftelse af antal rækker m/HCP-grænser. Jfr punkt 7

Ole Johansen takkede de fremmødte