Klubkoordinator 2021

Jammerbugten: Klavs Krogh 22 44 18 80
klavs@jbgolf.dk
 
Løgstør: Svend Dahl 40 51 52 13
limfjordsgolflgk@gmail.com
 
Skive: Steen Krarup  24 84 43 16 
 steenkrarup@outlook.dk
 
Harre Vig: Ejler Bonde 22 96 19 18  
ebonde@hotmail.com
 
Hjarbæk: Ruth Nørremark 25 12 54 99
ruth-bent@os.dk
 
Aars: Ole Johansen 60 18 24 58  
olejohansen46@gmail.com
 
Morsø: Anne-Grethe Christensen 61 70 34 19
larsmoss@worldonline.dk
 
Hvalpsund: Hardy Mortensen 40 10 66 16  
info@hvalpsundgolfclub.dk
 
Nordvestjysk Golfklub 30683523  
formanden@nvgolf.dk