Spilleplan B1

Hold kaptajner

Hjarbæk 1 23 71 27 45  Gert Skals gertskals@yahoo.dk
Løgstør 1 24 69 64 62 Per Olesen tranevej5@privat.dk
Morsø 2 21 35 93 19 Tommy Christensen

tommychristensen32@gmail.com

Skive 2 61 20 86 50 Arne Nielsen arne.nielsen1309@gmail.com